Screening och urval

Betydande tekniska förändringar under det senaste decenniet har en djup inverkan på rekrytering och strategier gällande personal. Idag används allt mer sociala nätverk och kontakter för att läsa av en kandidat eller en profil som man letar efter. Förutom att fokusera på sociala nätverk och dess inverkan på rekryteringsprocessen så finns det såklart även vissa återkommande metoder för att finna rätt kandidater. Granskning av CV, telefonavstämning, intervjuer och personlighetstest är några av de mest vanliga åtgärderna när man letar efter ny personal.

Första intrycket räknas. Det gäller att vara objektiv och snabb när man rekryterar i dagsläget. Dels så måste man som rekryterare kunna fånga kandidatens intresse men man måste också kunna avgöra om det är en talang som man vill ta in till företaget eller inte. Kvantitet är viktigare än kvalitet när det gäller att göra urval och välja rätt kandidater till jobbet. HR och anställande chefer kan minska tiden som de spenderar med intervjuer genom att identifiera och snabbt spåra de kandidater som uppfyller eller överstiger redan angivna anställningskriterier.

Hur fungerar en rekryteringsprocess?

Först och främst så kommer rekryteraren att lägga ut en annons gällande vad det är för sorts person som man söker, vilka kunskaper och erfarenhet som krävs. Man får på så sätt som kandidat en inblick i själva arbetsuppgifterna och företaget i sig. När man skickar in sitt CV så kommer rekryteraren att läsa både CV och personligt brev och genom en analys välja att gå vidare med kandidaten eller inte. Det gäller att man möter de anställningskriterierna som är absoluta måsten.

Hur blir man kallad till intervju?

Om ens CV tydligt visar att man har de anställningskriterierna som är absolut måste så kommer rekryteraren att ringa upp kandidaten i fråga. Det handlar då om en telefonintervju, där man dels pratar om CV och vad som lockar med tjänsten. Hela tiden så försöker rekryteraren att göra en avvägning gällande profilen i fråga och om man har det som krävs för jobbet. Rekryteraren kan ställa ganska så öppna frågor man har redan ett visst svar som man letar efter. Med andra ord så sker en sållning av profilerna.

Hur fungerar en intervju?

penTar man sig igenom telefonavstämningen så är nästa steg en intervju. Här handlar det om att få se själva företaget men också att möta rekryteraren personligen. Vissa rekryterare vill att intervjun skall vara formell medan andra föredrar ett mer öppet och avslappnat samtal. Här ställs olika frågor gällande personlighet och tidigare yrkeserfarenheter. rekryteraren har definierade drag som hen letar efter. Det är därför viktigt att vara påläst kring tjänsten och att man har tagit reda på vad det är för sorts företagskultur inom bolaget.

Olika sorters test

Vissa företag väljer att göra personlighetstest eller kunskapstest för att sålla ytterligare bland kandidaterna. Har man tagit sig igenom allt detta med goda resultat så kanske jobbet är vunnet! Något som blir allt mer vanligt är att företag väljer att arbeta med personer som har något sorts funktionshinder. Detta leder till en mer diversifierad arbetsplats och som tydligt påvisar att alla människor anses kompetenta och är välkomna inom företaget. Vissa länder, som till exempel Brasilien, har infört lag på att man måste ge plats åt personer med funktionshinder.