Jobbanalys och sourcing

När det kommer till att rekrytera rätt person för en specifik roll är det oftast lättare sagt än gjort. Många företag som inte har erfarenhet när det kommer till rekrytering tar gärna in en konsult för detta ändamål. Just på grund av att rekryteringsprocessen generellt kräver mycket arbete och fullt fokus. CV:n ska gås igenom, kandidater ska sållas bort och intervjuer ska hållas. För att göra denna process så effektiv som möjligt är det därför fördelaktigt att ta in en kunnig person inom området.

I samband med att du lägger ut en jobbannons så är det viktigt att ha vissa saker i åtanke för att attrahera många kandidater, men det behöver även vara kandidater som är relevanta för tjänsten. I denna artikel så tar vi upp vad som gäller när det kommer till jobbanalys samt vad du ska tänka på för att identifiera de rätta kandidaterna till tjänsterna. På så vis blir hela rekryteringsprocessen betydligt smidigare och du kommer spara såväl tid som pengar – lovar vi!

Locka de rätta personerna

När man ska publicera en jobbannons på exempelvis sociala medier och andra kanaler på nätet som når ut till obegränsat med människor, då är det viktigt att vara konkret och tydligt skriva vilka krav som finns. Ju mer krav – desto mindre ansökningar men förmodligen är också de ansökningarna som skickats in relevanta där samtliga krav uppfyllts. På så sätt blir det också lättare att gå vidare i rekryteringsprocessen då inte några stora sållningar behöver göras då jobbannonsen har gått ut till den rätta målgruppen direkt.

För att lyckas med detta så kan det vara bra att göra en jobbanalys, vad är det som innebär med tjänsten, vad förväntas av personer, vilka egenskaper bör personen ha samt tidigare erfarenhet. Det är också fördelaktigt att se över vilka förmåner företaget kan ge den som söker då detta kan vara ett lockbete för många. Det viktiga är förstås att se till att företaget i fråga vinklas på ett så bra sätt som möjligt och att det verkligen är en arbetsplats där alla skulle vilja jobba.

Fördelar med att effektivisera rekryteringsprocessen

compDet finns förstås många fördelar med att använda olika verktyg, hjälpmedel och strategier för att på olika sätt effektivisera en rekryteringsprocess. Oftast handlar det i grund och botten om att man ska spara tid samt pengar och detta är något som har en tendens att skena iväg när det gäller en rekryteringsprocess. Oftast på grund av att det är svårt att hitta den rätta kandidaten snabbt men också för att kandidater kanske inte matchar in på den beskrivningen som har angetts.

Som rekryterare är det viktigt att man besitter vissa egenskaper för att enkelt och framför allt fort se vilka kandidater som kan lämpa sig bra för en roll, medan man har förmågan att omedelbart sålla bort de man inte ser potential i. Det kan verka lätt men faktum är att detta är det svåraste steget då man gärna vill se över vilka alla alternativ är även om krav ej uppfyllts med mera, då är det bättre att lägga över ansvaret på någon som är kunnig inom området.