Så behåller du dina anställda längre

Att anställda vill gå vidare från en arbetsplats till en annan är inte ovanligt. Det finns många orsaker till varför man kan vilja byta arbete. Det kan till exempelvis handla om att man fått en högre position, en bättre lön eller att man vill testa på något nytt i livet. Många byter även arbete för att vara närmare det egna hemmet, skola eller förskola. Som företagare är detta något som man kommer behöva stå pall för och kunna hantera, men som företagare bör du också se till att du och företaget inte är orsaken till att dina anställda väljer att gå vidare.

När du arbetar ensam kan du styra och ställa som du vill, men dina anställda är guld värda och hjälper din verksamhet att växa. De är spindlar i nätet som ser till att allt sköts som det ska och därför bör du se till att värna om dessa så mycket som möjligt. Visst kan du ta in nya anställda om nuvarande inte är nöjda, men det krävs både tid och pengar att gå igenom nya upplärningsprocesser. Det är betydligt mer gynnsamt och trevligt om du skapar en bra arbetsmiljö där folk vill stanna kvar.

Bästa tipsen för att behålla dina anställda

En annan vanlig orsak till att dina medarbetare vill gå vidare är för att de har tappat gnistan för arbetet de utför. Kanske känner de att de inte är tillräckligt uppskattade av dig som arbetsgivare. Det kan du minimera risken för med dessa smarta knep.

Erbjud förmåner för friskvård – Det ska vara gynnsamt för dina medarbetare att arbeta hos dig. Det är inte bara du som ska gynnas över dina medarbetare. Se därför till att du kan erbjuda förmåner som hjälper dina medarbetare på arbetet såväl som i det privata. Ett bra exempel kan vara att erbjuda friskvård och rehabilitering. Kanske har någon av dina anställda råkat ut för en idrottsskada som gör arbetet hos dig svårare? På denna hemsida kan du läsa mer om idrottsskador och hur du som företagare kan hjälpa dina medarbetare till en bättre hälsa.

Säkerställ ergonomi på arbetsplatsen – Dina anställda arbetar för dig och är en mycket viktig del av verksamheten och dess drift. Genom att säkerställa att dina anställda arbetar ergonomiskt minimerar du inte bara risken för sjukskrivningar, utan du ser också till att dina anställda trivs på arbetsplatsen och känner att du faktiskt fokuserar på deras välmående, och inte bara pengarna som de kan hjälpa dig att dra in.

Onödiga regler – Att ha regler på arbetsplatsen är viktigt för att den ska fungera, men vissa regler är helt enkelt väldigt onödiga och kan till och med leda till mer jobb för dina anställda. Onödiga regler kan således ställa till problem, t.ex. genom att sätta käppar i hjulet för kreativa människor som inte får prestera till sitt yttersta på grund av reglerna.

Var en engagerad chef – Visste du att chefer som har en dålig relation till sina anställda också har en mycket högre personalomsättning? Dina anställda behöver få beröm där det är befogat och vägledning där det krävs. Se till att alla är med på noterna om varför de ska utföra jobbet som du efterfrågar av dem och berätta även sammanhanget av en specifik arbetsuppgift. Se till att du är delaktig och att du hoppar in när det behövs, t.ex. om många är på semester eller är sjuka samtidigt. Dina anställda ska känna en samhörighet till verksamheten.